“Capturar-Esterilitzar-Retornar és l’únic mètode que estabilitza les poblacions de gats lliures” “Gestionar correctament les colònies és l’únic mètode que resol els problemesque la mala gestió de les mateixes hagi ocasionat al seu entorn humà”

flickr-3941080814-hdLes administracions o les empreses queparticipen en qualsevol tipologia que consisteixi aatrapar i matar o atrapar i reubicar els gats”molestos”, estan lluitant contra la biologia itambé malversant diners que no resoldrà elsproblemes que la no gestió de les colònies hagiocasionat al seu entorn humà

Altres organitzacions, fins i tot administracions de control d’animals que no poden ser considerades de cap manera “amiguesdels animals” han pres una posició després dereconèixer els resultats fallits de les seves captures.L’organisme de control d’animals d’Arizona diu:

Tenim més de 20 anys de proves documentades que les formes tradicionals de fer front als gats lliures no funcionen. El mètode de control de la població de gats mitjançant laseva captura i buidatge, no ha reduït el nombre de gats decarrer. El gat “A” pot haver anat, però ara hi ha espai perquè un altre gat “B” instal · li. Per tant, la captura i buidat en realitat empitjora el problema.

“Sabem ara, desprésde més de 30 anys d’atrapar i matar els gats no ha fet res per reduir la població de gats de carrer”.

L’Associació Nacional de Control Animal queva modificar la seva política de gats de carrer en 2008 afirma:

“El que estem dient és que l’antiga forma detreballar no és eficaç. No hi ha cap departament que tingui prou diners en el seu pressupost per practicar la Captura i Buidatge amb èxit. La naturalesa només segueix proporcionant més gatets cada vegada que intentemsolucionar així “

“Capturar-Esterilitzar-Retornar és l’únic mètode que estabilitza les poblacions de gats lliures” “Gestionar correctament les colònies és l’únic mètode que resol els problemesque la mala gestió de les mateixes hagi ocasionat al seu entorn humà”

“Sabem ara, desprèsde més de 30 anys decapturar i matar alsgats, que això no hafet res per a reduïr lapoblació de gats decarrer”.

LLEGEIX TOT L’ARTICLE:

http://es.scribd.com/doc/164875659/Buit-Ecologic

Font: Progat Catalunya
aec68eedde8ead8dacff3e72f696588e