postal 2017-04-27 a las 16.08.07

L’entitat G.A.I.A. Tarragona, en col·laboració amb l’associació Tàrraco Gats i l’Ajuntament, proposa realitzar una formació bàsica a la Guàrdia Urbana i a la Brigada Municipal de Tarragona en relació amb la gestió i convivència de colònies felines.

 

Dijous 27 d’abril 2017 – L’entitat de protecció animal G.A.I.A. Tarragona ha presentat una moció per declarar Tarragona com una ciutat amiga dels gats i engegar una sèrie d’iniciatives per fomentar aquesta idea. La proposta ha estat aprovada avui durant el Ple pels partits municipals.

Tarragona va posar en marxa l’any 2014 el primer projecte de gestió de les colònies de gats urbans de la ciutat a iniciativa de l’Associació G.A.I.A. Tarragona, i en col·laboració amb l’Associació Tàrraco Gats, sota l’aplicació del mètode internacional CER (Captura-Esterilització-Retorn). Aquest mètode, avalat per informes i experts internacionals, s’ha mostrat com el més eficaç i ètic per reduir el nombre d’individus, tenir cura del seu benestar i millorar la convivència ciutadana, afavorint la millora de l’entorn on es situa la colònia. Després de tres anys, les dades mostren que les colònies gestionades fins al moment han millorat notablement pel que fa al control de la població gràcies a l’esterilització de femelles o altres incidències com sorolls derivats de gats sense castrar o baralles. Les zones on hi ha colònies gestionades d’acord amb el projecte han experimentat una millora en la convivència i salubritat. Amb aquesta moció, es busca el compromís de l’Ajuntament per tal d’informar i formar als departaments implicats com Guàrdia Urbana o Brigada Municipal. Desde G.A.I.A. reivindiquem que durant aquests tres anys, ens ha calgut més suport i coneixement per part de diferents departaments implicats. Cal formació i informació per tal que els espais on s’ubiquen les colònies siguin respectats i protegits.

D’altra banda, el passat 24 d’abril del 2015, el Congrés dels Diputats va celebrar un debat parlamentari específic sobre la protecció felina. Es tracta de la primera vegada que aquest tema arribava a l’àmbit parlamentari nacional, formant part del debat polític i institucional.

D’Aquest debat parlamentari va sorgir un decàleg per a millorar el benestar dels gats de carrer. Es tracta del primer Manifest Felí presentat en seu parlamentària que vol establir uns paràmetres orientatius per a les administracions públiques, professionals veterinaris i ciutadans en general per aconseguir una coexistència ètica i satisfactòria amb les colònies de gats urbans..

G.A.I.A. Tarragona ha proposat que la ciutat de Tarragona s’adhereixi a aquest manifest on es promou la protecció dels gats de carrer i la implantació ferma d’aquest sistema de gestió així com la formació als treballadors municipals que puguin conviure en el seu àmbit laboral amb gats, com poden ser la Guàrdia Urbana o la Brigada Municipal. Tanmateix des de G.A.I.A. Tarragona destaquem la necessitat de que aquest cossos rebin una formació específica per tal de prendre coneixement sobre com han d’actuar quan es trobin davant d’una colònia felina o alimentadors no acreditats a la mateixa.

La moció recull una sèrie de compromisos adquirits avui per tots els grups municipals:

PRIMER.- Assumir i recolzar el Manifest Felí que s’adjunta i que recull els 10 compromisos per a la protecció felina presentat en seu parlamentària a Madrid el dia 24 d’abril de 2015.

SEGON.- Declarar Tarragona com a «Ciutat Amiga dels Gats », fomentant des de l’Administració la protecció dels animals i les colònies de gats que formen part de la ciutat, així com informar i conscienciar a la ciutadania d’aquesta gestió responsable i ètica mitjançant campanyes o accions destinades a tal fi.

TERCER.- Oferir formació bàsica i gratuïta per part de l’Associació G.A.I.A. Tarragona (gestora i impulsora del Projecte de Gestió de Gats Urbans de Tarragona) a la Guàrdia Urbana i a la Brigada Municipal de Tarragona en relació amb la convivència de colònies felines.

QUART.- Tal i com succeeix a Roma, reconèixer la simbiosis entre gats de carrer i patrimoni romà, i protegir els gats que viuen en aquests espais de la nostra ciutat donant suport a les associacions gestores del projecte.

L’Associació G.A.I.A. Tarragona valora molt positivament l’aprovació d’aquesta moció i agraeix als grups que han mostrat la seva conformitat especialment a Ciutadans que ha assumit la moció. També esperem poder comptar amb accions concretes derivades d’aquests compromisos. L’entitat té plena predisposició a col·laborar amb l’Administració per tal de millorar el desenvolupament del Projecte dels Gats Urbans que duen a terme juntament amb l’associació Tàrraco Gats.

 

 

 

 

Anuncios